Nevajag skaitīt gadus,

Kuri aulēkšiem skrien -

Gadus tāpat kā naudu,

Noturēt nespēj neviens.

Skaitīsim laimīgos mirkļus,

Kuru mūžā bijis tik daudz -

Ar tiem mēs bagāti esam

Un novecot nebūs ļauts!

 

Katra diena ir diena,

lai atpūstos un sapņotu,

lai smietos un brīnītos,

lai mīlētu un baudītu mīlu,

lai runātu un klausītos,

lai priecātos un justos laimīgs.

Katra diena ir diena, lai dzīvotu!

Daudz laimes dzimšanas dienā!

Dzīve gluži kā milzīga jūra,

lejup un augšup pa viļņiem mūs sviež.

Esi kā laiva, kam ir sava bura,

Kura zin straumi, pret mērķi kas griež.

Esi kā laiva, kas nebaidās vētras,

Tālumā prieku sevī, kas jūt,

nevar bez bangu un negaisu ceļiem,

Braucējs neviens, laimes dzintaru gūt!

Atvēli laiku sapņiem,

Jo tie Tevi aiznesīs līdz pat zvaigznēm.

Atvēli laiku, kad mīlēt un būt mīlētam,

Jo tā patiesi ir debesu dāvana.

Atvēli laiku, lai redzētu, kas notiek ap tevi,

Jo diena ir par īsu, lai ļautos savtībai.

Atvēli laiku smiekliem,

Jo smiekli ir dvēseles mūzika!

Laimi kā zilu pasaku,

Smieklus kā pavasara lietutiņu,

Spītību kā ūdens burbuli,

Savaldību kā akmens krūzi,

Burvību kā pasakās,

Bet pāri visam mīlestību kā varavīksni!

Skaiti savas naktis pēc zvaigznēm,

bet ne pēc ēnām.

Skaiti savu dzīvi pēc smaidiem,

bet ne pēc asarām.

Un ar prieku katrā dzimšanas dienā,

Skaiti savu vecumu pēc draugiem,

bet ne pēc gadiem.

Laimi ar kaudzēm,

Prieku ar pūriem,

nauda lai ienāk

No visiem stūriem.


Būt vienmēr veselam un jaunam,

Un just, ka spēks pār malām iet,

Aiz laimes pārpilnības raudāt,

Aiz spēka pārpilnības smiet.

Lai tev veselība stipra,

nesāp kauli, oma ņipra,

simtnieki lai makā krīt,

laime smaida katru rīt!

Prieku, laimi spaiņiem smelt.

Naudu lieliem maisiem velt

Veselību saglabāt,

Visas bēdas sabradāt.

Dzīve nepiestāj ostā kā kuģis

Aicinot līdzi kur Dienvidi zied,

Dzīve ir kā iela un bruģis,

Kas jāuzceļ pašam, lai tālāk var iet.

Šī diena lai Tev skaistāka par citām,

Šī diena tikai reizi gadā aust,

Lai pietiek spēka katram dzīves rītam,

Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst.


Šodien tava laimes diena,

Visām pāri mirdz.

Šodien tevi vienu,

Apsveicu no sirds.


Ballējam, neguļam,

Lai dzīve skaistāka.

Ballējam, neguļam,

Lai domas skaidrākas!

Vēl ilgus gadus stiprai būt,

Daudz prieka vēl no dzīves gūt,

Un sauli sirdī glabāt,

Un dzīvi mīlēt nepārstāt.

Šodien tortē sveces spraustas

Jubilāram seja raustās,

Jo ir zināms, ak mans mūžs

Visas tās būs jānopūš.

Pat odiņš, kas pie loga rūts

Nemitīgi sīc un dūc,

Kā nu prot un kā nu māk

Ar sveicieniem pie tevis nāk.

Ne vienmēr dzīvē varēsi Tu smaidīt,

Jo straujas upes jāpāriet ir TEV!

Bet vajag stipri ticēt, ļoti gaidīt,

Par katru soli prasīt atbildību sev.

Ir dažreiz prieki, citreiz arī bēdas,

Bet nedrīksti TU pagurt, viss ir jāpārvar,

Jo dzīves lielceļā TEV vajag atstāt pēdas,

Kur daudzus gadus  citus sildīt var!

Lai visi sapņi piepildās,

Un visas domas saverās.

Ir diena pienākusi tava,

Un bučiņa tev mana.

Kā vēja plūsma aiziet gadi,

Ikviens no viņiem tevi skars.

Nekad mēs nebūsim vairs tādi,

Kādi bijām vakar, aizvakar.

Nevajag skaitīt gadus,

Kuri aulēkšiem skrien -

Gadus tāpat kā naudu,

Noturēt nespēj neviens.

Skaitīsim laimīgos mirkļus,

Kuru mūžā bijis tik daudz -

Ar tiem mēs bagāti esam

Un novecot nebūs ļauts!

Laime nav dvēseles trīsas,

bet mīļajiem dāvātais laiks.

Laime- vien mirklis īss,

starp brīvajiem, uzplaucis vaigs.

Laime ir saskaņā būt ar dvēseli savu

un pasauli šo.

Laime ir mieru sev gūt,

caur nemieru savu iemantot to.

Jāsaplāno dzimumdiena:

Šodienu - svinēt,

Rītdien - lāpīt,

Vakarpusē – gultā trāpīt.

Trešā dienā skaitīt naudu,

Atceroties gūto baudu.

Pārrunāt - kurš cēlies, kritis,

Dancojis, zem galda mitis.

Beidzot plānošanu šo -

Apsvērt balli nākošo!

Rīta rasā smeltas krāsas,

Varavīkšņu celtas sētas.

Pāri tikt un neapstāties,

Paveikt visu, pilnveidoties!

Lai Tavs dzimšan's dienas rīts,

Daudziem skaistiem sapņiem vīts.

Lai šie sapņi piepildās,

Lai dzīvē Tev viss izdodās!!!!

Ko Laimiņa vēlēt grib,

Gadiņiem mijoties?

Mazu rūpi, izturību,

Mīļu vārdu siltumam.

Vēl kādu dziesmu spējam

Padziedāt kopā ar vējiem,

Kopā ar lietu un sniegiem,

Par neko lielu, par niekiem,

Reizēm ar smaidu dziedam,

Reizēm caur asarām - ziedam.

Lai tev veicas visi darbi

Un nav jādzird vārdi skarbi,

Lai tev veselība turas,

Mājās pavards silti kuras,

Lai tev mīlestības pietiek

Un pie algas drusku pieliek!

Daudz laimītes es tev veltu

Prieku, laimi un galvenais veselību

Tu mani audzināji no zīdaiņa pēdiņām

Tu mana mīļā māmulīte esi un vienmēr būsi

Daudz mīļu sveicienu dzimšanas dienā

Kā laba grāmata ir visa mūsu dzīve,

Tā skaista šodien, skaistāka būs rīt.

Un laimīgs ir tas, kas spēj ar savu dzīvi,

Kaut vienu labu rindu ierakstīt.

Ir katram ziedam sava rasas pērle,

Kas visās vararavīksnes krāsās mirdz.

Kā gribētos to satvert saules starā

Un dāvināt to tev no sirds!!!

Veselību stipru, Allaž gaitu ņipru,

Brīnišķīgu omu, tūkstoš labu domu.

Garlaicību nepazīt, visus darbus padarīt,

Izklaidēties arī prast, visur dzīvē prieku rast.

Atnāk dienas,

Aiziet dienas

Gadi vijas gredzenā

Balti sniegi,

Zelta sapņi

Satin dzīvi kamolā.


Ne jau vienmēr jābūt klāt,

Jubilāru sumināt.

Var jau arī klusi sveikt-

Nosūtīt un vārdus teikt;

Vēlēt daudz? Nē, tomēr vienu-

Sagaidīt tev Pastardienu!


Mīlestību vairāk kā vakar,

Sapņus, kas piepildās,

Torti, kas nesakalst

un draugus, kuri vienkārši ir!

Daudz Laimes!

Visskaistākā diena ir no paša rīta,

Visskaistākā dzīve, kad tā nepazīta,

Vēl cerībās kā zilā miglā tīta,

Ne līksmē vēl, ne sāpēs iepazīta.


Lai vienmēr visskaistākās rozes

Tev dzīves ceļmalā zied,

Lai mūžam Tev laime pa priekšu

Kā nemaldīgs ceļvedis iet.

Jaunam kļūt,tas nozīmē ko jaunu

Allaž sevī rast un citos gūt,

Un ja tā,tad gadus neņem ļaunā-

Vecums palīdz mūžam jaunam būt.

Tici nākotnei un dzīvei,

Tici tam, ko stāsta sirds.

Tici zvaigznei debess tālē,

Kas virs tavas galvas mirdz.

Dzimšans dienā vēlu Tev

To,ko pati vēlos sev.

Naudu,laimi,puķu vāzi,

Pudeli un lielu glāzi!

Ai,gadi,gadi, jūs dievi un velni,

Un tomēr piedzimt un dzīvot ir prieks,-

Ja mākoņi uzbrūk kā darva un pelni,

Lai lietus mirdz zeltā un sudrabā sniegs.

Novēlu Tev pārsteigumu, kas rada prieku,

Prieku, kas rada iedvesmu;

Iedvesmu, kas iepriecina draugus,

Draugus, kas sagādā pārsteigumus !

Lai tavas dienas nākamās

Ar jauniem sapņiem nāk,

Ar nebijušām takām, ceļiem,

Kas rītos tev vēl jāuzsāk.

Šī diena lai tev skaistāka par citām,

Šī diena tikai viena gadā aust,

Lai spēka pietiek katram dienas rītam,

Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst.

Vēl ausīs šūpļa dziesma skan

Un rokas maigi lelli glauž.

Un tālāk dzīves prievi man

Būs pašai vien tik jānoauž.

Tavā tuvumā sīkais pļavas zieds

Vairāk uzsmaržo,vairāk krāsu sniedz.

Tavā tuvumā dienas straujāk iet,

Pat vistumšākā-saules pilna šķiet!

Kad maziņš sniegpulkstenīts balts

Caur sasilušo sniegu spraucas,

Tad domās sirdīte man salst,

Kad bērnu dienas aiztraucas.

Lai tev vienmēr jautra oma,

Priecīgs prāts un gudra doma,

Lai tev vienmēr pietiek spara

Darīt to, ko jāpadara!
Lai silta vasara,

Lai ziemā sniegs;

Lai darbs, lai draugi,

Un pa reizei prieks;

Lai dvēsele var baltu domu dziju vīt,

Lai atnāk viss, ko gribas sagaidīt!

Lai dzīve tik skaista un dzirkstoša viz

Kā šampis kristāla glāzē,

Lai piepildās sapņi, kas tālāk sauc

Un laimes, lai bezgala daudz!

Nes marta pastu zvaigžņu bites,

Sirds ilgu putni zaros sēž

Un lasa vēstules un dzeju,

Un apliecina:"Kāds jūs mīl!"

/V.Mežnora/

Ik katru stundu un mirkli

Lai sasilda sirdi

Ne vārdi, ne ziedi,

Bet mīļoto cilvēku sirdis -

Viņu dāvātais maigums un smaids!

Palūdz pavasari,

Lai tas spēku aizdod.

Palūdz puteņiem,

Lai gadiem pēdas jauc.

Palūdz pašai sirdij - tā vislabāk zinās,

Kādus gadus atpakaļ lai sauc.

Gadu straumē nestas aiziet dienas,

Dzīves jūrā saplūst vienuviet.

Lai vēl ilgi mirdz Tev ceļa zvaigzne,

Darbi veicas, gaišas dienas rit.