Runā, ka dzimšanas dienas ir veids, kā daba mums signalizē to, ka mums ir jāēd vairāk kūkas un jābūt          laimīgiem! Lai Tev salda, smaidīga un patiešām izdevusies šī diena!

Kad klinģeris smaržo
Un svecītes mirdz,
Daudz laimes tad vēlu
No visas sirds.

Ko laimiņa vēlēt grib,
Gadiņiem mijoties?
Mazu rūpi, izturību,
Mīļu vārdu siltumam.

Garlaicību nepazīst,
Visus darbus padarīt!
Izklaidēties arī prast,
Visur dzīvē prieku rast!

Šais dienās, kad gadi tev mijas,
Daudz ziedu ceļā lai plaukst.
Un vienmēr lai pavada tevi
Tik laime un jaunības balss.

Šodien tava diena
Citām pāri mirdz,
Šodien tevi vienu
Apsveicam no sirds.

Ja dzimšanas dienas nebūtu tev,
Tad kā gan tu gadiņus zinātu sev?
Bet, tā kā tā ir un prieku tev nes,
Tad daudz, daudz laimes tev novēlu es.

Vēlu laimi spīdošu,
Zaļu, kuplu, vizošu,
Sirdī mieru, dzīvesprieku,
Nebēdā par katru nieku.

Smaidi šodien, šī diena tava!
Skumjas un ilgas lai gaist.
Smejies šodien, šī diena ir tava!
Viss šai dienā, lai veltīts ir tev!

Tev šodien dzimenīte,
Zied ārā pienenīte...
Es mīļi tevi sveicu,
Un apsveikumu beidzu

Līdzīgi, kā Tu šodien svini savu dzimšanas dienu, es svinu faktu,ka Tevi pazīstu! No sirds apsveicu un vēlu Tev visu to labāko!

Ja dzimšanas dienas nebūtu tev,
Tad kā gan tu gadiņus zinātu sev?
Bet, tā kā tā ir un prieku tev nes,
Tad daudz, daudz laimes tev novēlu es.

Kāds man šodien milzīgs prieks
Apsveikt to, kas gaviļnieks.
Ziedi, bučas straumēm plūst 
Un pats gaviļnieks tik kūst!

Ir labi tad, ja nav ko nožēlot. 
Ja mirkļus godam aizvadījis esi; 
Ir katrs gads tik reizi mūžā dots, 
To otru reizi dzīvot nevarēsi.

Laime ir individuāls dvēseles stāvoklis. Tai nav universālasreceptes, tādēļ vēlu Tev rast savu prieka un harmonijas avotu!

Ikreiz, kad Tavu dienu svinam, 
Mēs lielo gadu skaitu minam 
Un vienmēr kaut kā sanāk tā, 
Ka paliekam Tev parādā.

Gaisā kaut ko virmojam jūtu, 
Mīļu bučiņu Tev sūtu, 
Sveicu Dzimšanas dienā, 
Lai no laimes peldies Tu pienā!

Gadu skrējiens nav apturams, 
Visu klās laika sniegs, 
Paliks caur mūsu dvēselēm 
Cilvēkiem dotais prieks!

Gadi nāk un pazūd tālē, 
Gadi prom ar vēja spārniem skrien 
Un tavā dzīvēs pavedienā 
Mezglu ... (gadi) reizes sien!

Dzimšanas dienā sirsnīgs sveiciens
Un tam līdzi vecais teiciens:
"Vieglu Tavu dzīves gaitu, 
Prieka dienām nejust skaitu!"

Drīz sveicienus Tev dāmas sūtīs, 
Lai saule atspīd Tavās rūtīs, 
Kad ausīs dzimenītes rīts,
Ar prieku, laimi cieši vīts...

Debesīs ir divpadsmit mazi eņģelīši - 
Deviņi debesīs rotaļājās, 
Divi uz zemes blēņojās, 
Bet viens, vismīļākais, tagad lasa šo ziņu,
Kurā teikts,
Ka jubilejā viņš tiek sveikts!

Caur gadu birzi dzīvē
Tik vienreiz katrs iet.
Šai gaitā vienīgajā
Lai staro patiess prieks.

 Vecums ir skaitlis, kas raksturo to, cik gadus Pasaule ir baudījusi Tavu klātbūtni. Paldies, ka esi bijusi ar mums visu šo laiku!